Ajankohtaista

Jätevesiviikko toukokuussa - miljoonan ihmisen jätevesillä on väliä!

Jätevesiviikolla 12.–18. toukokuuta kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista hyvissä ajoin. Tavoitteena on opastaa askel askeleelta, miten jätevesien käsittelyn saa kuntoon hyvissä ajoin ennen maaliskuun 2016 takarajaa. Viikon kuluessa muistutetaan, että päätösten tueksi on tarjolla puolueetonta, ilmaista ja myös kiinteistöllä tapahtuvaa neuvontaa.

Seitsemännen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa viettävät muun muassa ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen FISE pätevät haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat eli HaVeSu ry, Muoviteollisuus ry, Koneyrittäjien liitto ry, Suomen kiinteistönvälittäjäliitto ry, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, Käymäläseura Huussi ry, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Omakotiliitto.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi osallistumaan jätevesiviikkoon esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia tai viestintäkampanjoita. Viikon osallistujista ja tapahtumista kerrotaan myöhemmin julkaistavalla jätevesiviikon omalla verkkosivulla. Ilmoita osallistumisestasi (mm. tapahtuman aihe, järjestäjä, aika ja paikka) alla oleville lisätietojen antajille 30.4.2014 mennessä ja levitä tietoa jätevesiviikosta edelleen. Tarjoamme jätevesiviikkoon liittyvää viestintämateriaalia.

Miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään kiinteistöllä. Vakituisesti asutuista kiinteistöistä peräti 70 prosenttia ei täytä jätevesien käsittelystä säädettyjä vaatimuksia. Ne tulisi täyttää 15.3.2016 mennessä.

Pienistä likavesipuroista kasvaa iso virta, ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevedet ovat suurin vesistöjen haja-kuormittaja maatalouden jälkeen. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten lähiympäristöä, esimerkiksi omaa kaivovettä ja pihapiiriä sekä lähivesiä. Jätevesijärjestelmän parantaminen on korjausrakentamista, joka nostaa kiinteistön arvoa ja laatua.

www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Lisätietoja:
Suunnitteluinsinööri Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus, johanna.kallio@ymparisto.fi, puh. 0295 251 256,

Viestintäasiantuntija Ulla Ahonen, ympäristöministeriö, ulla.ahonen@ymparisto.fi, puh. 02952 50052