Miten edetä jätevesiremontissa?

 • Jos en tiedä täyttääkö järjestelmäni vaatimukset, päivitän kiinteistön jätevesiselvityksen jätevesineuvojan tai  muun asiantuntijan  avustuksella.
 • Selvitän kunnasta, rakennetaanko alueelle viemäriverkosto, johon voin liittää kiinteistöni.
 • Jos  liittyminen ei ole mahdollista, selvitän mahdollisuuden käsitellä jätevedet yhdessä naapurin kanssa tai päädyn omaa kiinteistöä koskevaan ratkaisuun.

Otan asiantuntijan avuksi

 • Hankin pätevän suunnittelijan laatimaan jätevesisuunnitelman.
 • Edellytän suunnittelijalta, että hän on selvittänyt kunnasta järjestelmälle asetetut vaatimukset, suunnitelmassa esitellään useita jätevesien käsittelyvaihtoehtoja, suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet.
 • Harkitsen kuivakäymälää, jolloin vähennän jätevesien puhdistustarvetta.


Haen luvan ja pyydän tarjouksia

 • Haen rakentamiseen tarvittavan luvan kunnasta.
 • Vertailen järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydän tarjouksia sekä teen hankinnat.
 • Pyydän tarjouksia rakennusurakoitsijoilta.
 • Käytän ja huollan jätevesijärjestelmää niin, että se toimii hyvin.
 • Päästän viemäriin mahdollisimman vähän lika-aineita (pesuaineita, kemikaaleja jne.), mikä vähentää puhdistustarvetta ja turvaa puhdistamon toiminnan.
   

Jätevesineuvontaa on tarjolla 2014-2015, ks. www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta

Haluatko tietää lisää palveluistamme?