Usein kysytyt kysymykset

Mistä löydän oikeasti minun etuani ajavan suunnittelijan?
Sitoutumattomia varmasti pätevien suunnittelijoiden yhteystietoja löytyy muun muassa kuntien viranomaisilta. Suunnittelu kannattaa kilpailuttaa myös, mutta kriteereinä kannattaa käyttää hinnan lisäksi suunnittelijan kokemusta sekä pätevyyttä (FISE-pätevyys on ainoa ulkopuolisen tahon myöntämä todistus suunnittelijan ammatillisesta osaamisesta ja kokemuksesta)


Mitä ovat vähäiset jätevedet (kantovesi)?
Jos kiinteistöllä on käytössä enintään yksi kylmän veden hana, voidaan vedenkäyttöä pitää vielä vähäisenä. Vedenkäyttöä ei katsota vähäiseksi jos kiinteistöön kuuluvissa rakennuksissa on esimerkiksi sähkötoiminen lämminvesivaraaja tai muu vesijohtoon kiinteästi kytketty talousveden lämmitysjärjestelmä, vesikäymälä, suihku tai esimerkiksi pyykinpesukone.

Yleisesti päätöksen vedenkäytön vähäisyyden vaatimuksista tekee kunnan ympäristöviranomainen.


Saako jätevesijärjestelmän saneeraukseen/hankintaan tukea?
Jätevesijärjestelmän saneeraukseen on saatavilla erilaisia suoria tai välillisiä tukia:

1.      Sosiaaliperusteinen ARA:n jätevesiavustus, tarkista saatavuus kunnasta

 • 35 % kokonaiskustannuksista
 • Haetaan kunnasta jossa asunto sijaitsee
 • Saamisen edellytyksenä ruokakuntakohtaiset sosiaaliset ja taloudelliset perusteet

2.      Vesihuoltoavustukset

 • Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön tuet
 • Ei yleensä myönnetä yksittäisille talouksille
 • Enintään 30 % kokonaiskustannuksista, erityistapauksissa jopa 50 %
 • Haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta

3.      Kotitalousvähennys

 • Koskee kiinteistöllä tehtyä työtä (kiinteistöllä tehty suunnittelutyö, kunnossapito ja perusparannustyö)
 • Ei koske tarvikkeita tai laitteita
 • Enintään 2400 euroa verovelvollista kohden
 • Vähennys ilmoitetaan veroehdotuksen yhteydessä tai suoraan verottajalle kesken verovuoden


Voiko asetuksen täytäntöönpanoon hakea lykkäystä/vapautusta?
Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää lykkäystä enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos asetuksessa edellytetyt toimet kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristölle aiheutettu riski koetaan vähäisenä.

Eli siis ikuista vapautusta ei ole mahdollista saada, vaan viranomainen voi hakemuksesta, perustellusta syystä antaa viisi vuotta kerrallaan lisäaikaa asetuksen täytäntöönpanoon. Tällaisen hakemuksen voi tehdä itse vapaamuotoisesti, mutta parhaiten hakemuksen teko onnistuu sitoutumattomalta suunnittelijalta. Lopulta kuitenkin lykkäyksestä huolimatta kiinteistön tulee täyttää asetetut vaatimukset.


Mitä sitten jos asetuksen vaatimuksia ei täytetä, mikä on rangaistus?
Ympäristönsuojelulain mukaisesti se, joka rikkoo tai laiminlyö muun muassa jätevesien yleistä puhdistusvelvollisuutta (YSL 103§), hajajätevesiasetusta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä, on tuomittava ympäristönsuojelulain rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta. Ympäristön turmelemisen aiheuttaneesta ympäristörikoksesta rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta.

Mistä tiedän että kiinteistölle asennettava jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa?
Puolueeton, sitoutumaton suunnittelija on alan huippuasiantuntija, jonka tieto laitteistoista ja puhdistusmenetelmistä ei rajoitu hintaan tai laitteen hyvien ominaisuuksien kehumiseen. Helpoin tapa varmistaa järjestelmän laillisuus on käyttää asiantuntijaa apuna sen valinnassa, hyvä suunnittelija kantaa myös vastuunsa suosittelemastaan järjestelmästä myös jälkeenpäin mahdollisesti tulevissa ongelmissa.

Markkinoilla olevia laitteita kerätään myös Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämään puhdistamotiedostoon, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Puhdistamotiedostossa on saatavilla perustiedot eri puhdistusvaihtoehdoista, niiden toimivuudesta SYKE antaa lyhyen arvion vain jos kyseisestä puhdistusmenetelmästä on puolueetonta ja luotettavaa tutkimustietoa.

Pienpuhdistamoiden ja säiliöiden CE-merkki
CE-merkki on eurooppalainen tuotestandardi, joka määrittää tuotteille yhdenmukaiset vaatimukset. CE-merkki mahdollistaa tuotteen myymisen kaikissa ETA-alueen maissa.

CE-merkintä ei sinällään takaa tuotteen toimivan kaikkien kansallisesti määritettyjen tehokkuusvaatimusten mukaisesti, vaan suunnittelijan/asiakkaan asiaksi jää CE merkintätietojen pohjalta päätellä, soveltuuko kyseinen tuote hänen käyttötarkoitukseensa. CE-merkintä ei takaa tuotteen toimivuutta muutenkaan, jos laitetta ei hoideta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Missään nimessä CE-merkitsemätöntä laitetta ei velvoiteta kaivamaan ylös, vaikka CE-merkintä tulisikin pakolliseksi, pakollisuus koskee vain laitteiden myyntiä.


Laitemyyjä lupaa samaan pakettiin laitteen kanssa suunnitelmat, onko tämä hyvä kauppa?
Ilmaista, oikeasti kiinteistön haltijan etua ajavaa suunnitelmaa ei ole, laitemyyjien tarjoamat suunnitelmat ovat yleensä hyvin puutteelliset ja tarkoitus on saada omaa laitetta kaupaksi. Suunnitelmat tehdään usein puutteellisien lähtötietojen perusteella, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia asennusvaiheessa tapahtuvan ”suunnittelun” vuoksi.

Suunnitelma ei pitäisi ikinä kuulua ”Avaimet Käteen” – pakettiin, jossa sitoudutaan jo ennen suunnittelun aloittamista tiettyyn laitteeseen, usein tällaiset paketit tulevat tuhansia euroja kalliimmiksi kuin asiallisesti hyvän suunnitelman avulla kilpailutettu laitteisto ja asentaminen

Haluatko tietää lisää palveluistamme?