Jätevesien käsittely kuntoon - HaVeSu Ry

Toiminta-ajatus
Painottaa aidosti puolueettoman, sitoutumattoman vesihuollon suunnittelun merkitystä jätevesihankkeen onnistumisessa.
Yhdistys tarjoaa apua sellaisille henkilöille ja tahoille jotka haluavat ratkaista jätevesien käsittelyn asetuksen vaatimalla tavalla.

Tavoitteena puhdas lähiympäristö ja hyvin huollettu kiinteistö.

Jätevesien puhdistusvaatimukset täytettävä 15.3.2018 mennessä

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)
Kunta voi vaatia ympäristönsuojelu-määräyksissään asetusta tiukemmat puhdistusvaatimukset esimerkiksi ranta- ja pohjavesialueilla.

Kaikissa kiinteistöissä oltava selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje.

 
On viisasta valita asiansa tunteva ammattilainen kartoittamaan tilanteen ja tekemään suunnitelma jätevesien käsittelystä. Projektin kokonaiskustannukset on mahdollista selvittää. Hätäinen suunnittelu paisuttaa monesti kustannuksia!

Lue lisää

Haluatko tietää lisää palveluistamme?